درباره ما

شرکت ماردین صنعت ماد با هدف طراحی وساخت انواع اتاق یخچالی وایزوله حمل بار بر روی انواع کامیون و کامیونت و وانت وهمچنین ساخت انواع دیگر کاربری ازجمله درمانگاه سیار، سردخانه سیار، خودپرداز سیار بانکی، تعمیرگاه سیار وغیره در سال 1387تاسیسس و موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن وتجارت گردیده است.

درباره ما

محصولات ما


اتاق ایزوله یخچالی

ماردین صنعت ماد

شرکت ماردین صنعت ماد با هدف طراحی وساخت انواع اتاق یخچالی وایزوله حمل بار بر روی انواع کامیون و کامیونت و وانت وهمچنین ساخت انواع دیگر کاربری ازجمله درمانگاه سیار، سردخانه سیار، خودپرداز سیار بانکی، تعمیرگاه سیار وغیره در سال 1387 تاسیس و موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن وتجارت گردیده است.

مشتری را در جایگاه شریک می دانیم و همواره بر حفظ حقوق او تاکید داریم.

گالری

مشتریان ما